ZEW Kogeneracja zbuduje ponad 9 km sieci ciepłowniczych

Dwa projekty Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja o łącznej wartości blisko 13,5 mln zł otrzymają unijne wsparcie w wysokości 4,6 mln zł.

Dotacyjne środki będą pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Stosowne umowy zostały podpisane 21 grudnia 2017 roku przez NFOŚiGW i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (ZEW Kogeneracja).

Pierwszy z projektów w całości zlokalizowany jest na terenie gminy Wrocław. Inwestycja obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 7,77 km. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi podłączenie się nowych odbiorców z rynku wtórnego (co najmniej 2,571 MW) i rynku pierwotnego (0,8 MW) do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła kogeneracyjnego EC Zawidawie. Rejon ulic objętych projektem – od Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów – obecnie nie ma dostępu do ciepła sieciowego. Inwestycja, która powinna zakończyć się w październiku 2021 r., została oszacowana na około 11,2 mln zł, a dofinansowanie wyniesie około 3,8 mln zł.

Drugi projekt dotyczy także budowy sieci ciepłowniczej o długości 1,35 km. Powstanie ona w gminie Siechnice w rejonie ulic Czeremchowej, Kalinowej i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin. Tam obecnie też nie ma dostępu do ciepła sieciowego. Realizacja projektu umożliwi podłączenie nowych odbiorców z rynku pierwotnego do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła kogeneracyjnego EC Czechnica i zwiększenie mocy zamówionej o 1,8 MW. W tym projekcie przewiduje się, że prace zakończą się w listopadzie 2018 r. Ich koszt całkowity wyniesie około 2,3 mln zł , a unijne dofinansowanie około 0,8 mln zł.

W dniu 13 listopada 2017 r. grupa PGE nabyła aktywa EDF w Polsce i w związku z pośrednim nabyciem akcji ZEW Kogeneracja została właścicielem 50 proc. plus 1 akcja spółki oraz posiada 50 proc. plus 1 głos na walnym zgromadzeniu.

źródło: wnp.pl


 

Oferty

Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina

Partnerzy portalu

Ogrzewnictwo.pl
Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina
portal Elektrownia jądrowa
Kup ciepło do swojego domu
Kup ciepło do swojej firmy
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych. Copyright © 2010 by cieplo-sieciowe.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.