Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Właścicielem portalu www.cieplo-sieciowe.pl („Portal”) jest Primo Communication.
Portal ma charakter wyłącznie informacyjny.
Wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego Portalu oraz stronach z nim związanych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania z Portalu.
Primo Communication wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali zawartość Portalu, drukowali i kopiowali jego fragmenty wyłącznie dla użytku osobistego. Zabrania się wykorzystywania wszelkich materiałów, w tym tekstowych, graficznych i fotograficznych (”Informacje”) zawartych w Portalu dla celów komercyjnych.
Primo Communication nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, dokładność, aktualność oraz kompletność Informacji publikowanych w Portalu oraz stronach z nią związanych, a całkowite ryzyko z tytułu ich wykorzystania ponosi użytkownik Portalu.

W szczególności Primo Communication nie ponosi odpowiedzialności za:

  • decyzje użytkowników podejmowanie na podstawie Informacji zawartych w   Portalu,
  • skutki wykorzystania przez użytkowników Informacji uzyskanych w Portalu,
  • zawartość stron zewnętrznych połączonych z Portalem za pomocą linków,
  • bezpośrednie, pośrednie oraz przypadkowe straty i szkody spowodowane przez   użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania z Portalu,
  • przerwy w dostępie do sieci internet,
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, błędami systemów   operacyjnych,
  • działanie osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania

z Portalu naruszające prawo, co zwłaszcza obejmuje wszelkie informacje  zamieszczone w Portalu bez zgody Primo Communication lub przez nią nieopracowane.
Wszystkie materiały, w tym tekstowe, graficzne i fotograficzne zamieszczone w Portalu są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów w całości lub w części bez pisemnej zgody Primo Communication jest zakazane i będzie pociągać za sobą sankcje prawne.

Wszystkie zamieszczone w Portalu nazwy firmowe, logo firm, znaki towarowe itp. oznaczenia należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie bez zgody właścicieli jest zabronione.
Primo Communication informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w Portalu, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Primo Communication i nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Primo Communication ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu lub jego części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników oraz zastrzega sobie prawo zmiany powyższych Zastrzeżeń Prawnych poprzez opublikowanie nowych Zastrzeżeń Prawnych na stronie www.cieplo-sieciowe.pl
 


 

Oferty

Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina

Partnerzy portalu

Ogrzewnictwo.pl
Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina
portal Elektrownia jądrowa
Kup ciepło do swojego domu
Kup ciepło do swojej firmy
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych. Copyright © 2010 by cieplo-sieciowe.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.