Nasze ciepło ogrzewa jedną czwartą Krakowa

W tym roku mija dokładnie 60 lat od uruchomienia dwóch pierwszych turbozespołów elektrowni w Skawinie. Okrągły jubileusz zakładu to dobra okazja, żeby o jego historię – tę odległą i trochę bliższą, dotychczasowe działania i inwestycje oraz plany rozwoju na najbliższą przyszłość zapytać pana Martina Hančara, Prezesa Zarządu CEZ Skawina S.A.

Czy można w kilku zdaniach podsumować 60 lat historii elektrowni w Skawinie?
Martin Hančar:
Nie jest mi łatwo mówić o kompleksowej ocenie sześciu dekad historii, choćby dlatego, że jako Grupa CEZ jesteśmy obecni w Skawinie od 11 lat. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że elektrownia, która powstawała w latach 50., była na tamte czasy największą w Polsce i zatrudniała niemal 1000 osób. Przez prawie trzy dekady pełniła rolę elektrowni zawodowej, istotnej dla ogólnopolskiego systemu energetycznego. Jednak w wyniku powstawania w Polsce nowych bloków energetycznych jej rola w produkcji energii elektrycznej w kolejnych latach sukcesywnie się zmniejszała. Z drugiej strony, dzięki przejściu w latach 90. na kogeneracyjny tryb pracy, stała się niezbędnym źródłem ciepła sieciowego dla aglomeracji krakowskiej. Dzisiaj nasze ciepło ogrzewa jedną czwartą Krakowa, w tym całą jego zachodnią część.

Jak w takim razie scharakteryzować ostatnie kilkanaście lat funkcjonowania?
MH
: Na pewno dużą uwagę poświęcono utrzymaniu i modernizacji niemłodej już przecież elektrowni, której los jeszcze na początku lat 90. był mocno zagrożony. Grupa CEZ wchodząc do Polski i kupując elektrownię, kontynuowała niezbędne inwestycje, ale też budowała nowe instalacje i obiekty. Wśród szeregu inwestycji, o których warto wspomnieć są m.in. budowa instalacji odsiarczania spalin oraz oddanie do eksploatacji Małej Elektrowni Wodnej w Borku Szlacheckim. CEZ Skawina zrealizowała również projekty zmierzające m.in. do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie nadmiernej emisji hałasu, efektywnej gospodarki zasobami wodnymi, zwiększania retencji popiołu czy rekultywacji terenu składowiska popiołu i żużla.

Czy CEZ Skawina musiała przejść modernizację, by sprostać wymogom unijnym dotyczącym emisji?
MH:
Tak, był to istotny element naszej działalności. Dzięki zrealizowanej instalacji odsiarczania ograniczona została ilość dwutlenku siarki, a także rtęci, chloro- i fluorowodoru oraz pyłu emitowanego przez zakład. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy modernizację elektrofiltrów, obniżając stężenie pyłu w spalinach. W ubiegłym roku podnieśliśmy sprawność jednego z turbozespołów, co przełożyło się na obniżenie jego wskaźnika emisyjności o ok. 10%. Najpóźniej do zakończenia Przejściowego Planu Krajowego, czyli do połowy 2020 roku, dostosujemy się do nowych standardów emisyjnych w zakresie tlenków azotu.

Czy planują Państwo w najbliższym czasie nowe inwestycje, modernizacje?
MH:
Tak. Priorytetem jest dla nas w tej chwili nowa instalacja odazotowania spalin DENOx, którą zakończymy w ciągu najbliższych lat. Czeka nas również szereg remontów w celu poprawy stanu technicznego podstawowych urządzeń produkcyjnych, przede wszystkim kotłów. W planach mamy modernizację kolejnego turbozespołu. Jednak głównym celem będzie utrzymanie pełnej dyspozycyjności elektrowni.

A jak w strategię CEZ Skawina wpisuje się rozwój rynku ciepła sieciowego?
MH:
Temat ciepła traktujemy jako priorytet i szansę rozwoju dla naszej elektrowni. W najbliższych latach prognozujemy wzrost zapotrzebowania na ciepło w aglomeracji krakowskiej, dlatego planujemy przyłączanie nowych mocy. Do głównych zadań należy ścisła współpraca z MPEC – dystrybutorem ciepła w Krakowie. Choć miasto posiada jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ciepłowniczych w Polsce, to potencjał rynku jest jeszcze większy. Dalszy rozwój i przyłączanie nowych mocy będą w najbliższych latach determinować dwa czynniki: nowe inwestycje deweloperskie w zasięgu sieci ciepłowniczej oraz planowane inwestycje rozbudowy samej sieci w związku z zakazem palenia węglem po 2019 roku. Wśród naszych celów znajduje się również popularyzacja centralnej ciepłej wody użytkowej w tych spółdzielniach, które do tej pory korzystają z ciepła wyłącznie do ogrzewania mieszkań.

Czyli w przyszłości zachęciłby Pan do kompleksowego korzystania z ciepła systemowego?
MH
: Jak najbardziej. Uważam ciepło sieciowe, szczególnie w obszarach gęstej zabudowy, za najlepsze z dostępnych źródeł. Dlatego mocno angażujemy się w takie projekty, jak np. Ciepło dla Krakowa. Zresztą nasze działania zostały już zauważone i docenione przez kapitułę konkursu organizowanego przez „Monitor Biznesu”, ekspercki dodatek wydawany wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita”. W jednej z najbardziej prestiżowych kategorii „Działań proekologicznych” Grupa CEZ w Polsce, w skład której wchodzi elektrownia CEZ Skawina, została wyróżniona nagrodą „Symbol 2015”, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Co jest dla Pana głównym celem, jeśli chodzi o zarządzanie zakładem w najbliższych latach?
MH:
Bezwzględnym priorytetem w Skawinie jest długoterminowe utrzymanie istniejących mocy i stopniowy rozwój zakładu. Strategia zarządzania będzie podporządkowana realizacji tego założenia. W praktyce będzie to oznaczało efektywne wykorzystanie potencjału CEZ Skawina.

Czego możemy życzyć elektrowni w związku z jubileuszem?
MH
: Stabilnych warunków do rozwoju naszej branży. Przy tym założeniu z optymizmem możemy patrzyć w przyszłość i wypatrywać kolejnej rocznicy.

Dziękujemy za rozmowę.


 

Oferty

Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina

Partnerzy portalu

Ogrzewnictwo.pl
Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina
portal Elektrownia jądrowa
Kup ciepło do swojego domu
Kup ciepło do swojej firmy
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych. Copyright © 2010 by cieplo-sieciowe.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.