Czym jest niska emisja?

Niska emisja, zgodnie z powszechnie stosowaną definicją, to nic innego jak emisja do atmosfery produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych. Głównymi źródłami niskiej emisji są transport oraz lokalne kotłownie i przydomowe piece grzewcze, w których spalany jest węgiel o niskich parametrach grzewczych i złej charakterystyce.

Podczas spalania węgla w idealnych warunkach – czyli przy nieograniczonym dostępie do tlenu – uzyskujemy dwutlenek węgla oraz energię. W przypadku niedoboru tlenu oraz w przypadku wykorzystania paliw o słabych parametrach, emitowane są dodatkowe szkodliwe substancje, które wpływają na powstawanie niskiej emisji:

  • tlenek węgla, zwany popularnie czadem,
  • tlenki siarki,
  • tlenki azotu,
  • metale ciężkie,
  • pył zawieszony,
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Oprócz niskiej emisji, będącej wynikiem produkcji ciepła, wyróżniamy również emisję komunikacyjną.

Zanieczyszczenia zazwyczaj jest emitowana do poziomu 10 m nad ziemią, co wpływa na ich rozpowszechnianie w najbliższym otoczeniu.


 

Oferty

Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina

Partnerzy portalu

Ogrzewnictwo.pl
Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina
portal Elektrownia jądrowa
Kup ciepło do swojego domu
Kup ciepło do swojej firmy
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych. Copyright © 2010 by cieplo-sieciowe.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.