Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa to produkt, który powstaje w wyniku ogrzania zimnej wody wodociągowej ciepłem sieciowym. Wyprodukowane w elektrociepłowni ciepło trafia do sieci ciepłowniczej, a następnie do węzłów cieplnych w budynkach, gdzie jest wykorzystana nie tylko do centralnego ogrzewania, ale może także podgrzewać wodę z wodociągów. Proces podgrzewania odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie w specjalnym wymienniku ciepła woda z wodociągu jest ogrzewana do temperatury 55 stopni C. Stąd ciepła woda transportowana jest izolowanymi rurociągami do mieszkań użytkowników, gdzie po odkręceniu kranu, płynie ze stałą temperaturą.

 

 

Woda podgrzewana ciepłem sieciowym to bezpieczna alternatywa dla gazowych podgrzewaczy wody. Ciepło z miejskiej sieci przez cały rok umożliwia podgrzewanie wody w kuchni czy łazience.

Zalety ciepłej wody użytkowej

 

Ciepła woda użytkowa to:

 BEZPIECZEŃSTWO

 

Największym zagrożeniem dla użytkowników urządzeń gazowych w istniejących budynkach mieszkalnym wielorodzinnych jest:

 

 

 • Tlenek węgla (czad) - W przypadku braku dopływu powietrza niezbędnego do spalania gazu, może wystąpić spalanie niezupełne, co oznacza występowanie w spalinach gazów palnych. Zazwyczaj takim gazem jest tlenek węgla – bezbarwny i bezwonny, a przez to niezwykle groźny. Stężenie 0,2% tlenku węgla stanowi dawkę śmiertelną.
 • Spadek koncentracji tlenu w atmosferze - Wskutek złej wentylacji, będącej efektem pogarszającego się stanu technicznego przewodów kominowych oraz doszczelniania mieszkań (np.  docieplanie czy też wymiana stolarki na tę nieposiadającą stosownych rozwiązań) następuje zmniejszenie ilości tlenu w powietrzu.
 • Zagrożenie wybuchem - Pomimo okresowych przeglądów instalacji gazowej, wciąż istnieje ryzyko wystąpienia nieszczelności, niekontrolowanego wycieku gazu, a w konsekwencji wybuchu.

Podgrzewanie wody wodociągowej odbywa się poza mieszkaniami użytkowników, w wymienniku ciepła. Dzięki temu z łazienek i kuchni można usunąć indywidualne podgrzewacze wody, co niweluje ryzyko zatrucia, wybuchu gazu czy porażenia prądem.

  

 KOMFORT

 

 

Ciepła woda użytkowa zapewnia mieszkańcom odpowiednią, stałą temperaturę wody, bez konieczności czekania do momentu, gdy z rur spłynie woda zimna. W rurach bez przerwy krąży bowiem podgrzana woda, z której po odkręceniu zaworu, można natychmiast korzystać.

Co ważne, w przeciwieństwie do niektórych innych źródeł, centralna ciepła woda przygotowywana w wymiennikowni daje możliwość jednoczesnego korzystania z niej przez wielu użytkowników.

Ze względu na ciągłość dostaw ciepła sieciowego, które jest dostarczane przez cały rok, z ciepłej wody użytkowej można korzystać przez 365 dni w roku.

Użytkownicy ciepłej wody użytkowej podgrzanej ciepłem sieciowym, z uwagi na fakt, że urządzenia służące do jej podgrzania znajdują się w pomieszczeniach technicznych, a nie mieszkaniach, zyskują dodatkową przestrzeń do zagospodarowania, a konieczność dbania o urządzenia i regularne przeglądy spada na dystrybutora.

  

 EKOLOGIA

 

 

Ciepło sieciowe, które podgrzewa wodę użytkową, jest ekologiczne. Wytwarza się je i dostarcza, stosując najnowocześniejszą technologię. Dzięki temu uzyskuje się niski wskaźnik strat energii w trakcie dostarczania ciepła i redukcję emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.

Dzięki wykorzystaniu ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do atmosfery emitowane jest co najmniej 20% dwutlenku węgla mniej w porównaniu do starego systemu podgrzewania wody.

 

 EKONOMIA

 

   

Koszty podgrzania wody ciepłem sieciowym są porównywalne do kosztów gazu zużytego do podgrzania analogicznej ilości wody, a uwzględniając koszty  obowiązkowych przeglądów, usług serwisowych i amortyzacji piecyka gazowego, okazują się bezkonkurencyjne.

 

 

Jednostkowy koszt podgrzania wody, przy założeniu, że na mieszkanie przypada 2,81 osoby; zużycie ciepłej wody – 60l/os/24h.

Dodatkowo porównanie dynamiki zmian kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o gaz ziemny i ciepło sieciowe przemawia zdecydowanie na korzyść ciepła sieciowego:

W 2014 roku TNS Polska przeprowadziło badanie satysfakcji użytkowników centralnej ciepłej wody użytkowej w budynkach, gdzie inwestycja została zrealizowana. Zmiana pozyskiwania ciepłej wody na centralną ciepłą wodę spełniła oczekiwania niemal wszystkich mieszkańców budynków objętych badaniem. Zdecydowana większość (98%) respondentów deklaruje, że gdyby jeszcze raz podejmowała decyzję o o zmianie sposobu pozyskiwania ciepłej wody, wybrałaby centralną ciepłą wodę. 95% użytkowników poleciłoby zmianę posiadanego podgrzewacza gazowego na ciepło sieciowe do celów grzewczych.

Jak rozpocząć korzystanie z CWU?

Niezależne od zakresu inwestycji i formy prawnej Inwestora podstawowe etapy realizacji projektu podłączenia obiektu do ciepłej wody użytkowej wyglądają podobnie.

Zazwyczaj projekt rozpoczyna się z inicjatywy właścicieli lokali, mieszkańców, zarządców nieruchomości lub organów spółdzielni chcących zmodernizować swoje budynki.

 1. W odpowiedzi na zgłoszone zainteresowanie lub zapytanie ofertowe oferenci (czyli zazwyczaj firmy dystrybucyjne) prezentują ofertę wykorzystania ciepła sieciowego do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 2. W przypadku zainteresowania proponowanym rozwiązaniem, oferent opracowuje i przedstawia szczegółową propozycję rozwiązań. Dokument zawiera między innymi wykaz niezbędnych prac budowlanych, zobowiązanie oferentów do pokrycia części kosztów inwestycyjnych oraz szacunkowe określenie mocy cieplnej niezbędnej do zapewnienia właściwej pracy systemu.
 3. Przyjęcie oferty skutkuje podpisaniem umowy pomiędzy Inwestorem, wytwórcą ciepła i jego dystrybutorem.
 4. Inwestor zleca wykonanie projektu, uzyskuje pozwolenie na budowę, ustala harmonogram prac i wybiera wykonawcę instalacji. Określany jest sposób finansowania inwestycji, podpisywane są umowy i rozpoczynają się prace budowlano-instalacyjne.
 5. Po ich zakończeniu, zostają uruchomione dostawy ciepła.

Wymieniając stary piecyk gazowy na wodę ogrzewaną z miejskiej sieci:

 • Unikniesz kosztów związanych z naprawami gazowego podgrzewacza oraz przeglądami ciągów spalinowych;
 • Zapomnisz o poszukiwaniu fachowca „od piecyków”;
 • Zwiększysz swój komfort i bezpieczeństwo;
 • Podniesiesz standard i wartość swojego mieszkania.

Zobacz również: „Kup ciepło do swojej firmy” i "Kup ciepło do swojego domu".

Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej, wbrew pojawiającym się opiniom, nie jest uciążliwy dla mieszkańców. Trwa on nie dłużej niż kilka godzin, a jego przebieg można zobaczyć na poniższym filmie:

 

 

Użyczono dzięki uprzejmości partnerów Ciepło dla Krakowa.

 

Montaż instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej okiem użytkowników

W opinii osób, które wzięły udział w badaniu satysfakcji użytkowników centralnej ciepłej wody użytkowej, zrealizowanym w 2014 roku przez TNS Polska, prace związane z likwidacją piecyków gazowych i przyłączeniem instalacji centralnej ciepłej wody nie były uciążliwe. W 53% przypadków prace instalacyjne w mieszkaniach kończyły się przed upływem 5 godzin, a w żadnym wypadku nie trwały dłużej niż 12 godzin.

 


 

Oferty

Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina

Partnerzy portalu

Ogrzewnictwo.pl
Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina
portal Elektrownia jądrowa
Kup ciepło do swojego domu
Kup ciepło do swojej firmy
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych. Copyright © 2010 by cieplo-sieciowe.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.